Mua 06 Chai HD Limited Chianti 14,5 % vol Tặng 1 bộ ly Pha lê 06 chiếc

1 thùng Vang HD Limited Chianti 14,5% tặng 01 bộ Ly Pha lê 06 chiếc